Logo Tuincreaties Boulet

Tuincreaties Boulet

Onderhoud

0011 20210330 8241 0011 LOWRESTuincreaties Boulet verzorgt uw tuin tot in de puntjes! Heeft u een bestaande tuin of is deze pas aangelegd? Geen probleem, we pakken alle noden aan op de best mogelijke manier.

Bestaande tuin

Heeft u een relatief oude(re) tuin, dan kan het zijn dat daar door een gebrekkig onderhoud (om wat voor reden dan ook) wel hoge nood is aan wat onderhoud. We gaan kijken hoe het zit met verouderde beplanting en passen eventueel een verjongingssnoei toe. Daarbij proberen we uw tuin ook niet té radicaal aan te pakken. Deze verjongginssnoei zal over een looptijd van 3-5 jaar lopen, zodat u niet ineens met een te kale tuin achterblijft. Oudere planten worden eventueel vervangen en dat doen we zonegewijs. Afhankelijk van de maturiteit van de planten zorgt dat voor een nieuwe energie in de tuin en ook voor meer levensvatbaarheid. Verhardingen worden eveneens onder handen genomen als dat nodig is…

Nieuwe tuin

Bij een nieuwe tuin wordt er altijd gewerkt vanuit de nodige fierheid en bedrijfskennis. De beplanting krijgt de nodige tijd om tot een volwassen ‘eindbeeld’ (3-5 jaar) te komen. Zo zorgen we op het juiste moment voor de juiste ingreep. Ook hier houden we maximaal rekening met de juiste omgevingsfactoren.